Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS

Abstract

W 2007 roku Minister Nauki zamówił trzyletni projekt badawczy pt. "Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu", a jego realizację powierzyłkonsorcjum w składzie; Politechnika Gdańska - generalny wykonawca, transport drogowy, Politechnika Śląska - transport kolejowy,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - transport lotniczy oraz Akademia Morska w Szczecinie - transport wodny. Zadaniem autorówjest opracowanie modelu integracji systemu bezpieczeństwa transportu, który mógłby służyć jako narzędzie do podejmowania właściwychdecyzji dotyczących budowy i rozwoju infrastruktury oraz środków transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i wodnego. Współczesnybowiem transport jest złożoną działalnością, która wymaga od polityków, decydentów i specjalistów umiejętności integrowania celów,strategii i środków warunkujących możliwość znalezienia właściwego rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Language:
Polish
Publication year:
2008
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 203 times

Recommended for you

Meta Tags