Intelligent system for editing and analysis of examination documents - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Intelligent system for editing and analysis of examination documents

Abstract

Opisano ogólną koncepcję systemu IATE - systemu do edycji i automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. Edytor systemu umożliwia generację 4 typów testów o dowolnej liczbie pytań (do 8 stron tekstu), różnej formie udzielania odpowiedzi oraz możliwością tworzenia wariantów testu. Bardziej szczegółowo opisano wybrane fragmenty systemu: analizę nagłówka testu, edycję i organizację segmentu tworzenia wariantów testu oraz organizację i formy wydruku wyników. Z uwagi na wielofunkcyjność systemu jego interfejs został wyposażony w elementy inteligentne, które znacznie ułatwiają korzystanie z niego i obsługę całości. Pierwsze eksperymenty na danych rzeczywistych wykazały, że system działa poprawnie i właściwie analizuje testy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Artificial Intelligence and Soft Computing. strony 461 - 468
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Karpowicz Ł., Malina W., Smiatacz M.: Intelligent system for editing and analysis of examination documents// Artificial Intelligence and Soft Computing./ ed. eds: A. Cader, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, J. Zurada. Warszawa: EXIT, 2006, s.461-468
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags