Jak opomiarować kolektor grawitacyjny? - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Jak opomiarować kolektor grawitacyjny?

Abstract

Nie wszystkie gminy wykonujące zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków posiadają własne oczyszczalnie. Rozwiązaniem jest tranzyt ścieków do innej oczyszczalni, ale w takim przypadku pojawia się problem pomiaru ich ilości. W artykule przedstawiono wykorzystanie przepływomierzy elektromagnetycznych do pomiaru przepływu ścieków na przykładzie systemu wdrożonego przez MPWiK w Milanówku

Authors (4)

Cite as

Full text

download paper
downloaded 389 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (2017 ABRYS)

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Wodociągi - Kanalizacja pages 84 - 87,
ISSN: 1731-724X
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Zima P., Budziszewski S., Mission E., Zarychta G.: Jak opomiarować kolektor grawitacyjny?// Wodociągi - Kanalizacja. -., nr. 5(159) (2017), s.84-87
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 140 times

Recommended for you

Meta Tags