Jakość powietrza wewnętrznego analityka i monitoring - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Jakość powietrza wewnętrznego analityka i monitoring

Abstract

Jakość powietrza wewnętrznego jest istotnym parametrem wpływającym na dobresamopoczucie i zdrowie człowieka. Kluczowego charakteru nabiera jego nieus-tanna kontrola i oznaczanie zawartości zanieczyszczeń, występującym w nim naróżnych poziomach stężeń. Do oceny jakości powietrza wewnętrznego wykorzys-tywana jest technika dozymetrii pasywnej. Przedstawiono podsumowanie donie-sień literaturowych na temat dozymetrów pasywnych stosowanych w analityce.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym strony 34 - 45
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 395 times

Recommended for you

Meta Tags