KONFIGURACJA SIECI LAN TYPU SOHO DO PRACY W INTERNECIE IPv6 - Publication - Bridge of Knowledge

Search

KONFIGURACJA SIECI LAN TYPU SOHO DO PRACY W INTERNECIE IPv6

Abstract

Artykuł przedstawia podstawowe problemy występujące przy migracji środowisk małych sieci do obsługi protokołu IPv6. Wraz z problemami przedstawione zostały propozycje metodologii przeprowadzenia migracji i narzędzia wspomagające ten proces. Przedstawiono system wspierający administratorów w migracji zarządzanych przez nich sieci do obsługi protokołu IPv6. Celem pracy jest analiza problemów procesów migracji IPv4 do IPv6 oraz wskazanie obszarów, w których migracji można dokonać bez kosztownej wymiany sprzętu, oprogramowania i zmian organizacyjnych. W pracy zaprezentowano opracowane przez nas narzędzia migracji dla administratorów sieci typu SOHO. Dostarczają one wiedzę teoretyczną i praktyczne porady dotyczące migracji do IPv6 oraz umożliwiają automatyzację procesu migracji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. 21, pages 101 - 120,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Nowicki K., Gumiński W., Podolski K.: KONFIGURACJA SIECI LAN TYPU SOHO DO PRACY W INTERNECIE IPv6// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 21., (2013), s.101-120
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 174 times

Recommended for you

Meta Tags