Logika opisowa jako język modelowania oprogramowania - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Logika opisowa jako język modelowania oprogramowania

Abstract

W referacie pokazano zastosowanie logiki opisowej do opisu wybranych ontologii pojawiajcych si w inynierii oprogramowania, wymagajcych wsparcia ze strony inynierii wiedzy. Omówione zagadnienia to: inynieria wymaga, opis architektury oprogramowania wysokiego poziomu, opis projektu systemu i ontologia kodu programu. Wskazano zastosowanie systemów wnioskujcych (ang. knowledge reasoner) do automatycznego odkrywania wiedzy w systemach tworzonych przy uyciu tej metody oraz w automatycznym sprawdzaniu załoe projektowych (ang. design constrains). Pokazano sposób, w jaki przy pomocy systemu odkrywania wiedzy, zintegrowa prac analityka, projektanta, programisty.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi strony 157 - 166
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Kapłański P.: Logika opisowa jako język modelowania oprogramowania// Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi/ ed. C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki Gdańsk: PWNT, 2008, s.157-166
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 156 times

Recommended for you

Meta Tags