Logika opisowa jako język modelowania oprogramowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Logika opisowa jako język modelowania oprogramowania

Abstrakt

W referacie pokazano zastosowanie logiki opisowej do opisu wybranych ontologii pojawiajcych si w inynierii oprogramowania, wymagajcych wsparcia ze strony inynierii wiedzy. Omówione zagadnienia to: inynieria wymaga, opis architektury oprogramowania wysokiego poziomu, opis projektu systemu i ontologia kodu programu. Wskazano zastosowanie systemów wnioskujcych (ang. knowledge reasoner) do automatycznego odkrywania wiedzy w systemach tworzonych przy uyciu tej metody oraz w automatycznym sprawdzaniu załoe projektowych (ang. design constrains). Pokazano sposób, w jaki przy pomocy systemu odkrywania wiedzy, zintegrowa prac analityka, projektanta, programisty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi strony 157 - 166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kapłański P.: Logika opisowa jako język modelowania oprogramowania// Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi/ ed. C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki Gdańsk: PWNT, 2008, s.157-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 148 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi