Mechanizmy segregacji materiałów ziarnistych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Mechanizmy segregacji materiałów ziarnistych

Abstract

W przemyśle spożywczym często stosujemy materiały sypkie (ziarna zbóż, produkty ich przemiału, cukier, dodatki smakowe, granulaty itp.). Prowadzonym operacjom stale towarzyszy segregacja utrudniając właściwe przetwarzanie. Poznanie mechanizmów segregacji staje się koniecznością. Omówiono istotę segregacji i podstawowe jej mechanizmy. Wiedza ta jest niezbędna do świadomego wpływania na zachowanie się zróżnicowanego materiału sypkiego.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego no. T. 20/36, pages 89 - 93,
ISSN: 0867-793X
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Kosmowski M.: Mechanizmy segregacji materiałów ziarnistych// Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. -Vol. T. 20/36., nr. nr 1 (2010), s.89-93
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags