Młode Miasto Gdańsk Zespół Stoczni Cesarskiej Uwarunkowania urbanistyczne przekształceń - Publication - MOST Wiedzy

Search

Młode Miasto Gdańsk Zespół Stoczni Cesarskiej Uwarunkowania urbanistyczne przekształceń

Abstract

Monografia stanowi podsumowanie prac studialnych i projektowych związanych z przygotowaniem programu przekształceń fragmentu obszaru Młodego Miasta w Gdańsku. Jej przedmiotem jest powszechnie znany i jednocześnie najbardziej interesujący pod względem historycznokulturowym fragment dzielnicy, a mianowicie – zespół tzw. Stoczni Cesarskiej. Nazwa ta wywodzi się z okresu przed I Wojną Światową, kiedy to ostatecznego kształtu nabrał jego układ urbanistyczny i z którego to czasu wywodzi się znacząca część jego zabudowy. Równocześnie jest to miejsce, dla którego przygotowywany jest obecnie interesujący projekt inwestycyjny.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Lorens P.: Młode Miasto Gdańsk Zespół Stoczni Cesarskiej Uwarunkowania urbanistyczne przekształceń. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2019.126 s. ISBN 978-83-64333-32-3
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 67 times

Recommended for you

Meta Tags