Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Gdyni - Publication - MOST Wiedzy

Search

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Gdyni

Abstract

Wzrastający popyt na transport indywidualny jest jedną z przyczyn zatłoczenia sieci ulicznej, a co za tym idzie zwiększenia uciążliwości środowiskowych (emisja spalin i hałas) oraz pogorszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (wzrost liczby zdarzeń drogowych). Pojawia się zatem konieczność działań, które ograniczą negatywne skutki rozwoju motoryzacji i zaczną je niwelować. W referacie przedstawiono program działań, które miasto Gdynia podejmuje lub zamierza podjąć w celu wdrożenia zrównoważonego transportu miejskiego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Language:
Polish
Publication year:
2008
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags