Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach - Publication - MOST Wiedzy

Search

Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach

Abstract

Transport należy do najważniejszych sektorów gospodarki. Znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a także zapewnia wiele miejsc pracy. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnego świata wymuszają zmiany także w polityce transportowej. Autorzy pokazali więc: założenia współczesnej polityki transportowej, paradygmaty rozwoju transportu w Unii Europejskiej, miejsce transportu w koncepcji zrównoważonego rozwoju, korytarze transportowe jako narzędzia polityki transportowej Unii Europejskiej, politykę transportową w sektorze kolejowym, międzynarodowy transport drogowy, rynek transportu lotniczego, funkcjonowanie i rozwój portów morskich, śródlądowy transport wodny, politykę transportową w miastach i aglomeracjach, logistyczne aspekty europejskiej polityki transportowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Współczesna polityka transportowa strony 253 - 271
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Grzelec K., Wyszomirski O.: Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach// Współczesna polityka transportowa/ ed. Włodzimierz Rydzkowski Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017, s.253-271
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 59 times

Recommended for you

Meta Tags