Nowy obserwator prędkości silnika indukcyjnego oparty na uproszczonych równaniach dynamiki modelu zakłóceń - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nowy obserwator prędkości silnika indukcyjnego oparty na uproszczonych równaniach dynamiki modelu zakłóceń

Abstract

W referacie zaproponowano nową strukturę obserwatora prędkości kątowej wału silnika indukcyjnego. Iloczyny prędkości kątowej wału i składowych wektora strumienia wirnika, będące nieliniowymi członami w modelu silnika, zostały przyjęte jako zakłócenia w modelu obiektu. Dla przyjętych zakłóceń zapisano uproszczone równania dynamiki. Tak przedstawiony obserwator porównano ze znanym obserwatorem w którym przyjęte zakłócenia odtwarzane są w integratorach na podstawie błędu estymacji składowych wektora prądu stojana. Właściwości obu obserwatorów zostały zbadane metodą symulacji oraz w układzie eksperymentalnym. Na wyjściu przekształtnika zasilającego silnik zastosowano filtr składowej zerowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Adamowicz M., Guziński J., Krzemiński Z.: Nowy obserwator prędkości silnika indukcyjnego oparty na uproszczonych równaniach dynamiki modelu zakłóceń // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags