Nowy system kalsyfikacji tolerancji stalowych konstrukcji prętowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nowy system kalsyfikacji tolerancji stalowych konstrukcji prętowych

Abstract

Artykuł zawiera propozycję nowegosystemu klasyfikacji i doboru tolerancji wymiarowych konstrukcji stalowych. Przedstaiono zasady identyfikacji grup wymiarów charakterystycznych da etapów kolejno: projektowania, wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych. Opisano dwie proponowane, wzajemnie uzupełniające się, metody klasyfikacji tolerancji: 1)na podstawie analizy i syntezy tolerancji, 2) na podstawie klas tolerancji budowlanych konstrukcji stalowych. Następnie szczegółowo opisano zakres stosowania poszczególnych metod doboru tolerancji. Artkuł zakończony jest listą proponowanych zmian w normie dotyczącej warunków wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
KONSTRUKCJE STALOWE pages 60 - 63,
ISSN: 1232-8960
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Urbańska-Galewska E.: Nowy system kalsyfikacji tolerancji stalowych konstrukcji prętowych// KONSTRUKCJE STALOWE. -., nr. nr 5=94 (2008), s.60-63
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 34 times

Recommended for you

Meta Tags