Numeryczne obliczenie kształtu i położenia płaskiego modelu zestawu trałowego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Numeryczne obliczenie kształtu i położenia płaskiego modelu zestawu trałowego

Abstract

W pracy opisano płaski model pelagicznego zestawu trałowego. Zaprezentowano również procedurę, dzięki której można wyznaczyć kształt zestawu trałowego (głównie rozwarcie pionowe) oraz jego położenie w toni wodnej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Komputerowe Wspomaganie Nauki i Techniki : CAX'2008 : V Warsztaty Naukowe, Bydgoszcz - Duszniki Zdrój, 27-30.09.2008 strony 35 - 38
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Nakielski J.: Numeryczne obliczenie kształtu i położenia płaskiego modelu zestawu trałowego// Komputerowe Wspomaganie Nauki i Techniki : CAX'2008 : V Warsztaty Naukowe, Bydgoszcz - Duszniki Zdrój, 27-30.09.2008/ ed. red. T. Mikołajczyk. - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Mechaniczny. Bydgoszcz: Wydaw. Uczel. Uniw. Tech.-Przyrod., 2008, s.35-38
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags