Ocena gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ocena gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi

Abstract

We wstępnej części niniejszego rozdziału należy zastanowić się po co mówić o gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi. Według słownika języka polskiego PWN gotowość to: „stan należytego przygotowania do czegoś”. Rolą niniejszego rozdziału jest przedstawienie postępowania, które pozwoli urzędom sprawdzić na ile urząd miasta (i powiązane spółki komunalne) przygotowane są do zarządzania danymi przed podjęciem decyzji o wdrożeniu konkretnych rozwiązań organizacyjnych i techniczno-informatycznych (takich jak np. zakup infrastruktury informatycznej wspomagającej gromadzenie danych w chmurze). Stąd omówione zostaną trzy główne obszary wpływające na gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi: • identyfikacja świadomości istotności danych w organizacji – w dokumentach strategicznych, wśród wyższej kadry zarządzającej oraz bezpośrednio wykorzystujących dane • identyfikacja stanu danych jakie miasto (i spółki komunalne) posiadają. W części tej wskazane zostaną elementy na które należy zwrócić szczególną uwagę ustalając priorytety dla zarządzania danymi, a także główne ryzyka w obszarze identyfikacji i opisu danych. • wymiana danych wewnątrz urzędu – ocena rozwiązań obecnie do takiej wymiany stosowanych (zarówno formalnych jak i nieformalnych), wskazanie wyzwań wynikających z silosowości struktury urzędu, a także istotność podejścia procesowego w organizacji. Całość zawartych w rozdziale treści podsumowuje zbiór przykładowych doświadczeń z badania gotowości do zarządzania danymi, bazujący na doświadczeniach polskich urzędów miejskich z lat 2016-2020. Niniejszy rozdział powinien pozwolić na określenie tego jakie zmiany organizacyjne niezbędne są do wprowadzenia w urzędzie miejskich (i spółkach komunalnych) aby móc w sposób efektywny wprowadzać projekty inwestycyjne (takie jak odpowiednie systemy informatyczne) do zarządzania danymi w urzędzie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2021
Bibliographic description:
Orłowski A.: Ocena gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi// Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów/ : , 2021, s.59-84
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 29 times

Recommended for you

Meta Tags