Planning and simulation studies of cellular-type manufacturing processes - Publication - MOST Wiedzy

Search

Planning and simulation studies of cellular-type manufacturing processes

Abstract

Zaproponowano metodę i algorytmy projektowania struktur organizacyjnych systemów wytwarzania typu gniazdowego, z wykorzystaniem zdefiniowanych modeli zapisu wiedzy technologicznej i zasad grupowej obróbki przedmiotów. Wyznaczono wskaźniki efektywności procesu grupowego przebiegającego w systemach gniazdowych z rozmieszczeniem komórkowym oraz funkcjonalnym stanowisk wg przyjętych formuł analitycznych. Zawarto wyniki zrealizowanych eksperymentów symulacyjnych, dla alternatywnych form organizacji procesu, opisujące długości cykli produkcyjnych, stopień wykorzystania obrabiarek i środków transportu, wielkości produkcji w toku (WIP), itp., korzystając z danych z praktyki przemysłowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Materiały VI Międzynarodowego Seminarium Obróbki Wykańczającej. Proceedings of the 6th International Seminar Finishing Machining. Gdańsk 16.12.2002 strony 51 - 60
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Siemiątkowski M.: Planning and simulation studies of cellular-type manufacturing processes// Materiały VI Międzynarodowego Seminarium Obróbki Wykańczającej. Proceedings of the 6th International Seminar Finishing Machining. Gdańsk 16.12.2002/ ed. W. Przybylski Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech., 2003, s.51-60
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags