Planning and simulation studies of cellular-type manufacturing processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planning and simulation studies of cellular-type manufacturing processes

Abstrakt

Zaproponowano metodę i algorytmy projektowania struktur organizacyjnych systemów wytwarzania typu gniazdowego, z wykorzystaniem zdefiniowanych modeli zapisu wiedzy technologicznej i zasad grupowej obróbki przedmiotów. Wyznaczono wskaźniki efektywności procesu grupowego przebiegającego w systemach gniazdowych z rozmieszczeniem komórkowym oraz funkcjonalnym stanowisk wg przyjętych formuł analitycznych. Zawarto wyniki zrealizowanych eksperymentów symulacyjnych, dla alternatywnych form organizacji procesu, opisujące długości cykli produkcyjnych, stopień wykorzystania obrabiarek i środków transportu, wielkości produkcji w toku (WIP), itp., korzystając z danych z praktyki przemysłowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały VI Międzynarodowego Seminarium Obróbki Wykańczającej. Proceedings of the 6th International Seminar Finishing Machining. Gdańsk 16.12.2002 strony 51 - 60
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Siemiątkowski M.: Planning and simulation studies of cellular-type manufacturing processes// Materiały VI Międzynarodowego Seminarium Obróbki Wykańczającej. Proceedings of the 6th International Seminar Finishing Machining. Gdańsk 16.12.2002/ ed. W. Przybylski Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Mech., 2003, s.51-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi