Pomiary współczynnika zaburzeń harmonicznych w układach niskiego napięcia z redukcją wpływu interharmonicznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Pomiary współczynnika zaburzeń harmonicznych w układach niskiego napięcia z redukcją wpływu interharmonicznych

Abstract

Przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczaniem współczynnika zawartości harmonicznych (THD) w przebiegu napięcia w przypadku występowania dodatkowych zaburzeń interharmonicznych i losowych. Wskazano podstawowe czynniki determinujące niepewność pomiarową wynikające z przyjętych obecnie uwarunkowań normalizacyjnych. Zaproponowano metody podwyższenia dokładności pomiarów współczynnika zawartości harmonicznych uwzględniających występowanie dodatkowych zaburzeń. Zaprezentowano również system pomiarowy, w którym zaimplementowano algorytmy eliminacji niepożądanych składowych losowych oraz składowych okresowych nie będących wielokrotnościami składowej podstawowej. Wskazano również na konieczność oceny wielokryterialnej zaburzeń małych częstotliwości. Przytoczono przykładowe wyniki zarówno badań symulacyjnych jak również uzyskane wyniki pomiarów terenowych.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
V Kongres Metrologii 2010, Łódź, 6-8 września 2010 strony 142 - 143
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Galla S.: Pomiary współczynnika zaburzeń harmonicznych w układach niskiego napięcia z redukcją wpływu interharmonicznych// V Kongres Metrologii 2010, Łódź, 6-8 września 2010/ Łódź: Poltechnika Łódzka, 2010, s.142-143
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags