Porównanie protokołów umożliwiających samorekonfigurację sieci Ethernet. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Porównanie protokołów umożliwiających samorekonfigurację sieci Ethernet.

Abstract

Przedstawiono protokoły warstwy łącza danych stosowane w sieciach Ethernet wtym: algorytm drzewa opinającego - przeciwdziałający krążeniu ramek w sieci LAN (protokół ten z jednej strony ogranicza całkowitą przepustowość sieci, zdrugiej zaś umożliwia automatyczną rekonfigurację sieci w przypadku uszkodzenia łączy lub węzłów); algorytm agregacji łączy - umożliwiający zwiększenie transferu danych między przełącznikami bez zwiększania ryzyka krążenia ramek(protokól ten pozwala na zachowanie integralności sieci w przypadku uszko-dzenia pojedynczych łączy). Zaprezentowano najnowsze wersje obu protokołów. Porównano czasy rekonfiguracji sieci w implementacjach poszczególnych proto-kołów. Zwrócono uwagę na niezależność czasów rekonfiguracji od szybkości pracy sieci.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Nowicki K.: Porównanie protokołów umożliwiających samorekonfigurację sieci Ethernet. // . -., (2003),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags