Porównanie protokołów umożliwiających samorekonfigurację sieci Ethernet. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie protokołów umożliwiających samorekonfigurację sieci Ethernet.

Abstrakt

Przedstawiono protokoły warstwy łącza danych stosowane w sieciach Ethernet wtym: algorytm drzewa opinającego - przeciwdziałający krążeniu ramek w sieci LAN (protokół ten z jednej strony ogranicza całkowitą przepustowość sieci, zdrugiej zaś umożliwia automatyczną rekonfigurację sieci w przypadku uszkodzenia łączy lub węzłów); algorytm agregacji łączy - umożliwiający zwiększenie transferu danych między przełącznikami bez zwiększania ryzyka krążenia ramek(protokól ten pozwala na zachowanie integralności sieci w przypadku uszko-dzenia pojedynczych łączy). Zaprezentowano najnowsze wersje obu protokołów. Porównano czasy rekonfiguracji sieci w implementacjach poszczególnych proto-kołów. Zwrócono uwagę na niezależność czasów rekonfiguracji od szybkości pracy sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Nowicki K.: Porównanie protokołów umożliwiających samorekonfigurację sieci Ethernet. // . -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi