Badanie i analiza dokładności radiolokalizowania terminali ruchomych w środowisku miejskim w systemie LTE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie i analiza dokładności radiolokalizowania terminali ruchomych w środowisku miejskim w systemie LTE

Abstrakt

W ramach pracy doktorskiej, przeprowadzono kompleksową analizę i badanie efektywności metody OTDoA, służącej do estymacji położenia terminala ruchomego w sieci LTE. Opracowano algorytm, którego zastosowanie pozwala na zwiększenie dokładności radiolokalizowania poprzez detekcję pierwszej składowej odebranego sygnału zbiorczego z możliwie dużą dokładnością. Algorytm ten opiera się na dynamicznym wyznaczaniu progu detekcji (w zależności od panujących warunków w kanale radiowym) w funkcji korelacji sygnału odebranego z wzorcowym sygnałem referencyjnym. Postać algorytmu wyznaczono na podstawie badań symulacyjnych oraz przeprowadzonych pomiarów w rzeczywistej sieci LTE. Przeprowadzono także badania pomiarowe jakości procesu radiolokalizowania w rzeczywistej sieci LTE z zastosowaniem różnych algorytmów detekcji sygnałów odbieranych. Badania odbyły się na różnych obszarach, zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Wyniki prób pokazały, że opracowany algorytm pozwala na zwiększenie dokładności estymacji położenia terminala ruchomego w sieci LTE. W pracy pokazano także, że możliwe jest wykorzystanie sygnałów CSRS, stosowanych m. in. do estymacji charakterystyk kanału, dla celów lokalizowania za pomocą metody OTDoA, zamiast dedykowanych dla tego celu specjalnych sygnałów PRS. Podejście takie pozwala na zaoszczędzenie ograniczonych zasobów radiowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 182 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi