ANALIZA WPŁYWU SZEROKOŚCI PASMA REFERENCYJNYCH SYGNAŁÓW LOKALIZACYJNYCH NA DOKŁADNOŚĆ ESTYMACJI ODLEGŁOŚCI TERMINALA RUCHOMEGO OD STACJI BAZOWEJ W SYSTEMIE LTE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALIZA WPŁYWU SZEROKOŚCI PASMA REFERENCYJNYCH SYGNAŁÓW LOKALIZACYJNYCH NA DOKŁADNOŚĆ ESTYMACJI ODLEGŁOŚCI TERMINALA RUCHOMEGO OD STACJI BAZOWEJ W SYSTEMIE LTE

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz związanych z możliwościami interfejsu radiowego OFDM systemu LTE do określania położenia terminala ruchomego. Zostały zaprezentowane wyniki badań symulacyjnych dokładności określania odległości terminala od stacji bazowej na podstawie sygnałów referencyjnych o różnych szerokościach pasm częstotliwości, definiowanych w specyfikacji warstwy fizycznej systemu LTE.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 209 - 214,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Gadka P.: ANALIZA WPŁYWU SZEROKOŚCI PASMA REFERENCYJNYCH SYGNAŁÓW LOKALIZACYJNYCH NA DOKŁADNOŚĆ ESTYMACJI ODLEGŁOŚCI TERMINALA RUCHOMEGO OD STACJI BAZOWEJ W SYSTEMIE LTE// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2014), s.209-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi