Postęp i problemy z wdrażaniem strategii HR4R - Publication - MOST Wiedzy

Search

Postęp i problemy z wdrażaniem strategii HR4R

Abstract

Perspektywiczne zarządzanie instytucjami wymusza zmiany w ich polityce personalnej w kierunku świadomego działania na rzecz kapitału ludzkiego. Politechnika Gdańska (PG), wdrażając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, wpisuje się idealnie w ten nurt.

Authors (2)

Cite as

Full text

download paper
downloaded 29 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (2019 Politechnika Gdańska, Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Dział Zarządzania Jakością)

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Dzień Jakości PG pages 7 - 12,
ISSN: 2353-8732
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Lendzion A., Jankowska M.: Postęp i problemy z wdrażaniem strategii HR4R// Dzień Jakości PG -,nr. 6 (2019), s.7-12
Bibliography: test
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 27 times

Recommended for you

Meta Tags