Projektowanie konstrukcji tymczasowych służących wsparciu ciężkiego sprzętu do modyfikacji podłoża gruntowego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Projektowanie konstrukcji tymczasowych służących wsparciu ciężkiego sprzętu do modyfikacji podłoża gruntowego

Abstract

Tymczasowe konstrukcje wzmacniające, tzw. platformy robocze, umożliwiają bezpieczne poru-szanie się oraz operowanie sprzętem do modyfikacji słabonośnego podłoża gruntowego. W Polsce nie istnieją żadne poradniki ani zbiory zaleceń dotyczące wykonawstwa platform roboczych. Natomiast projektów nie wykonuje się w ogóle. Obecnie dostępne są dwie metody projektowe - jedna oparta na kącie strefy oddziaływania obciążeń oraz druga, bazująca na mechanizmie ścięcia przy przebiciu. W Katedrze Geotechniki, Geologii i Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej prowadzone są badania, mające na celu dokładniejsze rozpoznanie mechanizmu zniszczenia platform roboczych oraz rozwój metod projektowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Białek K.: Projektowanie konstrukcji tymczasowych służących wsparciu ciężkiego sprzętu do modyfikacji podłoża gruntowego// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej.. -., nr. nr 1 (2012), s.13-22
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 75 times

Recommended for you

Meta Tags