Korzyści płynące z zastosowania platformy roboczej pod nasyp gruntowy - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Korzyści płynące z zastosowania platformy roboczej pod nasyp gruntowy

Abstract

Przedmiotem artykułu są nasypy gruntowe posadawiane na słabym podłożu gruntowym z wzmocnieniem przy użyciu platformy roboczej w podstawie. Platformy robocze są to konstrukcje, których głównym zastosowaniem jest tymczasowe, powierzchniowe wzmocnienie słabego podłoża gruntowego. W artykule przedstawiono inną możliwość ich wykorzystania, tj. jako elementu wpływającego na poprawę przebiegu modyfikacji podłoża gruntowego oraz części konstrukcji trwałej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 2. - T. I strony 84 - 91
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Białek K.: Korzyści płynące z zastosowania platformy roboczej pod nasyp gruntowy// Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 2. - T. I/ ed. pod red. M. Kuczera. Kraków: Creativetime, 2012, s.84-91
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 64 times

Recommended for you

Meta Tags