Search results for: GEOSYNTETYKI - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: GEOSYNTETYKI

Search results for: GEOSYNTETYKI

 • Geosyntetyki w funkcji zbrojenia

  Wymiarowanie geosyntetyków pełniących funkcję zbrojenia gruntu nasypowego polega na dobraniu wyrobów spełniających stosowne warunki stateczności zewnętrznej i wewnętrznej konstrukcji, które zagwarantują zachowanie integralności konstrukcji i bezpieczną współpracę zbrojenia oraz gruntu w projektowanym okresie użytkowalności. Prawidłowe zaprojektowanie budowli ziemnej zbrojonej geosyntetykami wymaga szczegółowych i rzetelnych danych...

  Full text to download in external service

 • Geosyntetyki w służbie nowoczesnych projektów

  Publication

  - Magazyn Autostrady - Year 2014

  Odpowiedzi na pytania związane z wykorzystywaniem geosyntetyków przy realizacji projektów budowlanych w polsce,

 • Geosyntetyki w Budownictwie (Geotechnika sem. 7) -2022/23

  e-Learning Courses
  • A. Duszyńska

  Kurs z przedmiotu Geosyntetyki w Budownictwie (wykłady i projektowanie) realizowanego w modelu hybrydowym dla studentów semestru dyplomowego studiów stacjonarnych inżynierskich na kierunku Budownictwo, profil dyplomowania Geotechnika.

 • Geosyntetyki w Budownictwie (Geotechnika sem. 7) -2023/24

  e-Learning Courses
  • A. Duszyńska

  Kurs z przedmiotu Geosyntetyki w Budownictwie (wykłady i projektowanie) realizowanego w modelu hybrydowym dla studentów semestru dyplomowego studiów stacjonarnych inżynierskich na kierunku Budownictwo, profil dyplomowania Geotechnika.

 • Angelika Duszyńska dr inż.

   Absolwentka kierunku Budownictwo Wodne Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie Geotechnika,  nauczyciel akademicki (od 2020 roku pracuje na stanowisku profesora uczelni na wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG).  Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Geoinżynieria, Geotechnika, Budowle Ziemne i Wzmacnianie podłoża, Geosyntetyki w Budownictwie, Budowle Hydrotechniczne. Od ponad 20 lat...

 • Możliwość redukcji emisji C02 dzięki zastosowaniu geosyntetyków

  Zastosowanie geosystemów jako rozwiązania zamiennego do konstrukcji klasycznych. Wybór geosystemu - względy techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Metodologia obliczania emisji CO2. Geosyntetyki wsparciem zrównoważonego rozwoju

  Full text to download in external service

 • Zastosowanie geosyntetyków w drogach szynowych

  Publication

  - Year 2012

  W drogach szynowych, wyroby geosyntetyczne mogą pełnić jedną (lub w przypadku odpowiednio dobranego wyrobu, równocześnie kilka) z poniższych funkcji: wzmocnienie, separacja, filtracja i drenaż oraz ochrona antyerozyjna skarp i przeciwskarp nasypów kolejowych. Zasadniczo geosyntetyki muszą pełnić przypisane im funkcje nieprzerwanie w projektowanym okresie użytkowania, dlatego szczególnie ważne jest dobranie wyrobów o odpowiedniej...

 • Specyfikacje geosyntetyków stosowanych w podbudowach nawierzchni drogowych

  Publication

  W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zastosowania geosyntetyków w budownictwie, w tym w szczególności w budowie. W podbudowach nawierzchni drogowych geosyntetyki znajdują obecnie zastosowanie w dwóch sytuacjach: do wykonania warstwy separacyjnej lub filtracyjnej między podłożem gruntowym i warstwą podbudowy oraz do wykonania warstwy wzmacniającej podbudowę z kruszywa niezwiązanego spoiwem lub lepiszczem, ułożonej na podłożu...

 • Zastosowania geosyntetyków w nawierzchniach drogowych

  Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia obserwuje się wzrost zastosowania geosyntetyków w budowie dróg. W nawierzchniach drogowych geosyntetyki znajdują obecnie zastosowania w trzech sytuacjach: jako warstwy separacyjne między podłożem gruntowym i warstwą podbudowy, jako warstwy wzmacniajace podbudowe z kruszywem nie związanego spoiwem lub lepiszczem, ułożoną na podłożu o niskiej nośności, w remontach warstw asfaltowych nawierzchni...

 • Badania laboratoryjne geotekstyliów i wyrobów pokrewnych.

  Publication

  - Year 2006

  Geosyntetyki wymagają prowadzenia szczegółowych badań laboratoryjnych w celu określenia ich właściwości. Procedura badań musi być ściśle związana z późniejszym przeznaczeniem i musi uwzględniać warunki w jakich materiały te będą pracować, zarówno podczas eksploatacji w projektowanym okresie użytkowania oraz w trakcie wykonywania konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków.Przedstawione procedury przeprowadzania poszczególnych badań...

 • Marek Pszczoła dr hab. inż.

  I am a Faculty member (Department of Highway and Transportation Engineering) at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Poland). My main research interests include: low-temperature properties of asphalt mixtures, low temperature cracking assessment of pavement structures, road materials properties, thermal stress analysis, design of pavement structures, airfield design and analysis....

 • Witold Sterpejkowicz-Wersocki dr inż.

  W 1994 r. rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej na kierunku Budownictwo Wodne, które ukończył 20.09.1999 r. uzyskując tytuł zawodowy mgra inż. W 2000 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską pod kierunkiem Pana dr hab. inż. Adama Bolta, prof. PG p.t.: "Kryteria oceny stabilności strefy kontaktowej...

 • Wykorzystanie platform roboczych w konstrukcjach trwałych na przykładzie podbudowy pod zbiorniki na olej napędowy

  Publication

  - Year 2011

  Platformy robocze są to konstrukcje tymczasowe, które umożliwiają wjazd i pracę ciężkiego sprzętu budowlanego na słabym podłożu. Mogą również pełnić w późniejszym czasie funkcję trwałej podbudowy. W niniejszym artykule opisano przypadek platformy roboczej wykorzystanej przy wykonywaniu kolumn żwirowych KSS pod fundament pierścieniowy zbiorników na olej napędowy. Platforma robocza została wcielona w konstrukcję trwałą jako podbudowa...

  Full text to download in external service

 • Problemy związane z wymiarowaniem platform roboczych

  W referacie przedstawiono problem wymiarowania konstrukcji służących tymczasowemu wzmocnieniu podłoża, umożliwiającemu prowadzenie robót fundamentowych na gruntach słabonośnych. Omówiono dostępne metody obliczeniowe, kładąc szczególny nacisk na metodę projektowania platform roboczych pod ciężki sprzęt do robót ziemnych przedstawioną w poradniku BRE 470 „Working platforms for tracked plant”. Analiza ma na celu określenie niezbędnej...

 • Analiza kąta rozkładu naprężenia w platformach roboczych na podstawie badań modelowych

  Publication

  W artykule omówiono problem kąta rozkładu naprężenia od ciężkiego sprzętu do modyfikacji podłoża w materiałach używanych do konstrukcji platform roboczych. Na wstępie przedstawiono w jaki sposób wartość kąta rozkładu naprężenia przyjmowana jest obecnie. W dalszej części przedstawiono badania modelowe dyskutowanego zagadnienia wykonane w Laboratorium Geotechniki Politechniki Gdańskiej.

 • ANALYSIS OF THE PUNCHING FAILURE MECHANISM IN WORKING PLATFORMS

  Publication

  - Year 2013

  Paper presents an analysis of the shear failure mechanism which occurs from the punching of a working platform layer in relation to its thickness, grain size arrangement and mechanical properties, taking into consideration the interaction with soft subgrade. The study is based on the observations of performance of natural scale structures (Streefkerk) and the results of model investigations numerically represented with the use...

 • Nasyp z geosyntetycznym wzmocnieniem podstawy posadowiony na pionowych elementach nośnych

  Publication

  - Inżynieria Morska i Geotechnika - Year 2013

  W artykule przedstawiono zapisy aktualnych wytyczne niemieckich EBGEO 2010 dotyczących projektowania nasypów ze wzmocnieniem geosyntetycznym podstawy posadowionych na pionowych elementach nośnych. Szczegółowo omówiono metodę obliczeniową powołaną w wytycznych EBGEO 2010 w świetle najnowszych badań.

  Full text to download in external service

 • Analiza kąta rozkładu naprężenia w platformach roboczych na podstawie badań modelowych

  Publication

  W artykule omówiono problem kąta rozkładu naprężenia od ciężkiego sprzętu do modyfikacji podłoża w materiałach używanych do konstrukcji platform roboczych. Na wstępie przedstawiono w jaki sposób wartość kąta rozkładu naprężenia przyjmowana jest obecnie. W dalszej części przedstawiono badania modelowe dyskutowanego zagadnienia wykonane w Laboratorium Geotechniki Politechniki Gdańskiej.

 • Dobór materiałów do wykonywania platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany

  Publication

  W pracy omówiono zagadnienia dotyczące wykonawstwa i projektowania tymczasowego, powierzchniowego wzmocnienia podłoża, pod ciężki sprzęt budowlany, w postaci platform roboczych z zastosowaniem zbrojenia geosyntetycznego. Szczególny nacisk położono na prawidłowy dobór materiałów platformy.

 • Klasyfikacja platform roboczych

  Publication

  - Year 2012

  W artykule przedstawiono problem konstrukcji tymczasowych, tzw. platform roboczych, oraz ich klasyfikacji. Na wstępie zaprezentowano ogólne podejście do projektowania, wykonawstwa i utrzymania platform roboczych. W części głównej omówiono w sposób szczegółowy proponowany przez autorkę podział, ze zwróceniem uwagi na czynniki oddziałujące na poszczególny przypadek platformy roboczej.

 • Korzyści płynące z zastosowania platformy roboczej pod nasyp gruntowy

  Publication

  - Year 2012

  Przedmiotem artykułu są nasypy gruntowe posadawiane na słabym podłożu gruntowym z wzmocnieniem przy użyciu platformy roboczej w podstawie. Platformy robocze są to konstrukcje, których głównym zastosowaniem jest tymczasowe, powierzchniowe wzmocnienie słabego podłoża gruntowego. W artykule przedstawiono inną możliwość ich wykorzystania, tj. jako elementu wpływającego na poprawę przebiegu modyfikacji podłoża gruntowego oraz części...

 • DredgDikes - Ein EU-Kooperationsprojekt zum Einsatz von Baggergut im Deichbau

  Publication

  - Wasser und Abfall - Year 2012

  Artykuł przedstawia założenia projektu DredgDikes realizowanego we współpracy Uniwersytetu w Rostoku i Politechniki Gdańskiej oraz partnerów instytucjonalnych i firm z Niemiec i Polski.

 • Wymiarowanie wzmocnienia geosyntetycznego podstawy nasypu na słabym podłożu

  Zasady wzmocnienia geosyntetycznego podstawy nasypu. Normy i wytyczne dotyczące. projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Zalecenia ogólne EBGEO dotyczące projektowanie nasypów na słabym podłożu gruntowym.

 • Projektowanie konstrukcji tymczasowych służących wsparciu ciężkiego sprzętu do modyfikacji podłoża gruntowego

  Publication

  - Year 2012

  Tymczasowe konstrukcje wzmacniające, tzw. platformy robocze, umożliwiają bezpieczne poru-szanie się oraz operowanie sprzętem do modyfikacji słabonośnego podłoża gruntowego. W Polsce nie istnieją żadne poradniki ani zbiory zaleceń dotyczące wykonawstwa platform roboczych. Natomiast projektów nie wykonuje się w ogóle. Obecnie dostępne są dwie metody projektowe - jedna oparta na kącie strefy oddziaływania obciążeń oraz druga, bazująca...

 • Wybrane zagadnienia dotyczące geosyntetyków stosowanych w drogownictwie

  Publication

  Powszechność stosowania geosyntetyków mogłaby świadczyć, że dogłębnie poznano już ich zalety i nauczono się je wykorzystywać w praktyce budowlanej. Niestety, praktyka dowodzi, że sytuacja nie jest na pewno doskonała - zauważalne są luki w podstawach (mylone są wyroby), a i stosowane rozwiązania konstrukcyjne pozostawiają wiele do życzenia. W artykule przedstawiono stan normalizacji w dziedzinie geosyntetyków, ich prawidłowy...

 • Co co warto wiedzieć o geosyntetykach

  Podstawowe definicje, klasyfikacja i stan uregulowań prawnych (polskich, CEN i ISO) w dziedzinie geosyntetyków. Stosowanie geosyntetyków w praktyce inżynierskiej. Podsumowanie polskiego wkładu w rozwój geosyntetyków.

 • Wykonawstwo platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany

  Przedstawiono zagadnienia związane z instalacją i użytkowaniem platform roboczych, wykonywanych na słabym podłożu, obciążonych ciężkim sprzętem budowlanym wykorzystywanym do wzmaniania podłoża. Omówiono szczegółowo różnice w podejściu do zagadnienia platform roboczych w Polsce i na świecie. Przedstawiono przykłady wykonawstwa platform oraz spotykane w praktyce budowlanej przyczyny awarii. Różnice w podejściu do zagadnienia platform...

 • Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków

  Mechanizm pracy platformy roboczej. Przegląd metod projektowania platform roboczych. Projektowanie platform roboczych obciążonych ciężkim sprzętem budowlanym według zaleceń poradnika BRE 470.

 • Wykorzystanie platform roboczych w konstrukcjach trwałych na przykładzie podbudowy pod zbiorniki na olej napędowy

  Publication

  - Year 2011

  Platformy robocze są to konstrukcje tymczasowe, które umożliwiają wjazd i pracę ciężkiego sprzętu budowlanego na słabym podłożu. Mogą również pełnić w późniejszym czasie funkcję trwałej podbudowy. W niniejszym artykule opisano przypadek platformy roboczej wykorzystanej przy wykonywaniu kolumn żwirowych KSS pod fundament pierścieniowy zbiorników na olej napędowy. Platforma robocza została wcielona w konstrukcję trwałą jako podbudowa...

 • Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków

  Publication

  - Year 2011

  W artykule omówiono problem platform roboczych. Na wstępie przestawiono wykorzystanie platform roboczych w budownictwie oraz ich wykonawstwo. W dalszej części przyjrzano się problemowi projektowania platform roboczych - ogólne podejście i dostępne metody obliczeniowe.

 • Badania projektowe i odbiorcze oraz kryteria trwałości geosyntetyków stosowanych w budownictwie wodnym.

  Publication

  - Year 2006

  Na podstawie seria norm określających charakterystyki geotekstyliów i wyrobów pokrewnych wymagane przy stosowaniu tych materiałów w różnych dziedzinach budownictwa, szczegółowo omówiono badania projektowe i odbiorcze oraz kryteria trwałości geosyntetyków stosowanych w budownictwie wodnym.

 • Badania projektowe i odbiorcze geosyntetyków stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym

  Publication

  - Year 2006

  Poszczególne rodzaje geosyntetyków stosowane w konstrukcjach inżynierskich, wykorzystywane w różny sposób, wymagają prowadzenia badań zgodnych z ich przyszłym przeznaczeniem. Dotychczas prowadzone prace normalizacyjne w dziedzinie geosyntetyków dotyczą jednoznaczności metodyki badań cech tych wyrobów, ich trwałości oraz wymagań jakie stawia się geosyntetykom wykorzystywanym w określonych zastosowaniach. W normach zharmonizowanych...

 • Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich

  Publication

  W artykule przedstawiono dotychczasowe metody ochrony brzegu morskiego stosowane na przestrzeni ostatnich stu lat w warunkach polskich. Jako współczesne tendencje w ochronie brzegu zakwalifikowano: sztuczne zasilanie, falochrony brzegowe oraz coraz szersze stosowanie geotekstyliów i geosyntetyków. Na przykładzie państw wysoko rozwiniętych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony brzegów stosowanych w ostatnie dekadzie....

 • Zastosowanie barier geosyntetycznych w budownictwie wodnym

  W artykule opisano właściwości wymagane w odniesieniu barier geosyntetycznych (polimerowych, bitumicznych i iłowych) stosowanych do budowy zbiorników wodnych, zapór i kanałów.

 • Problem trwałości geosyntetyków w aplikacjach filtracyjnych w budownictwie wodnym

  W artykule przedstawiono problemy wynikające z niewłaściwego zastosowania geosyntetyków (zwłaszacza geowłóknin) w konstrukcjach budownictwa wodnego. Przytoczono kryteria stosowania materiałów, pełniących funkcje filtracyjne i drenażowe oraz pokazano przykłady ich zastosowań w budowlach wodnych śródlądowych.

 • Badania sprawdzające wytrzymałość na rozciąganie i wydłużalność wyrobów geosyntetycznych

  Publication

  Przedmiotem ekspertyzy były badania parametrów wytrzymałościowych tj. wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne, dostarczonych przez zleceniodawcę geosyntetyków przepuszczalnych.

 • Kryteria oceny strefy kontaktowej grunt-filtr syntetyczny w warunkach zmiennych stanów wód

  Publication

 • Ocena trwałości barier geosyntetycznych stosowanych na składowiskach odpadów

  Publication

  - Year 2007

  Główną funkcją barier geosyntetycznych stosowanych na składowiskach odpadów jest ograniczenie przepływu cieczy przez konstrukcję oraz zapobieganie przedostawaniu się odcieków ze składowanych odpadów do otaczającego gruntu. Wyroby te mogą być wykorzystywane w tworzeniu barier dennych, bocznych i przekrywających.Trwałość barier geosyntetycznych zależy od ich zdolności do przeciwstawiania się różnym mechanizmom powodującym redukcję...

 • Stabilność strefy kontaktowej grunt - filtr syntetyczny

  Wyniki badań modelowych oraz numerycznych filtracji w układzie grunt geowłóknina w kierunku normalnym do powierzchni materiału geosyntetycznego. Analiza zjawisk w strefie kontaktowej. Warunki trwałości konstrukcji z zastosowaniem geowłóknin pod narzutem kamiennym.

 • Metody zapobiegania powstawaniu spękań odbitych

  Publication

  - Year 2014

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Schemat i terminologia warstw konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz ulepszonego podłoża

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Porównanie wybranych europejskich katalogów typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych

  Publication

  - Year 2014

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Materiały stosowane w Polsce w konstrukcjach nawierzchni podatnych i półsztywnych

  Publication

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Wprowadzenie

  Publication

  - Year 2014

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Analiza kryteriów zmęczeniowych do opracowania nowego katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

  Publication

  - Year 2014

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Określenie temperatury ekwiwalentnej do projektowania konstrukcji nawierzchni w Polsce

  Publication

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Ruch projektowy

  Publication

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Indywidualne projektowanie nawierzchni

  Publication

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Obliczenia górnych warstw konstrukcji nawierzchni

  Publication

  - Year 2014

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...

 • Ulepszone podłoże gruntowe i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

  Analityczne opracowanie wyjaśniające zasady weryfikacji i aktualizacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod...