Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków

Abstract

W artykule omówiono problem platform roboczych. Na wstępie przestawiono wykorzystanie platform roboczych w budownictwie oraz ich wykonawstwo. W dalszej części przyjrzano się problemowi projektowania platform roboczych - ogólne podejście i dostępne metody obliczeniowe.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa strony 41 - 48
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Białek K.: Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków// Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Bzówki. - Politechnika Śląska. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s.41-48
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 52 times

Recommended for you

Meta Tags