Przygotowanie informatyczne nauczycieli do nauczania zintegrowanego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przygotowanie informatyczne nauczycieli do nauczania zintegrowanego

Abstract

W referacie przedstawiono problematykę kształcenia nauczycieli w zakresieinformatyki i technologii informacyjnej na studiach podyplomowych. Omówionoprogram i organizację Studium Podyplomowego ''Zintegrowana Edukacja Informa-tyczna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum'' powołanego w ramach III edycjigrantów MEN. Przeprowadzono klasyfikację prac dyplomowych słuchaczy Studiumze względu na cel oraz metody i środki informatyki wykorzystane do realizac-ji tych prac.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags