Search results for: DYDAKTYKA INFORMATYKI - MOST Wiedzy

Search

Search results for: DYDAKTYKA INFORMATYKI

Search results for: DYDAKTYKA INFORMATYKI

 • Dydaktyka informatyki

  Journals

  ISSN: 2083-3156

 • Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka dr

  Anita Dąbrowicz-Tlałka graduated from the Faculty of Mathematics and Physics at the University of Gdańsk with an outstanding grade, having written her thesis in the field of geometric topology. She concurrently obtained a diploma in Postgraduate Studies in the Basics of Computer Science at the University of Gdańsk. In 2001 she received a Ph.D. degree in mathematical studies at the Poznań University of Technology after defending...

 • Teaching simulation methods in a university

  Publication

  - Year 2006

  Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym środowisku gospodarczym wymagają od menedżerów stosowania narzędzi umożliwiających identyfikację pojawiających się szans i zagrożeń oraz wspomagających procesy podejmowania decyzji. Symulacje komputerowe było stosowane przez firmy już w latach pięćdziesiątych w celu rozwiązywania problemów z zakresu zwiększenia wydajności, obniżki kosztów czy też zwiększenia dochodowości . Współcześnie modelowanie...

 • Przygotowanie informatyczne nauczycieli do nauczania zintegrowanego

  Publication

  - Year 2002

  W referacie przedstawiono problematykę kształcenia nauczycieli w zakresieinformatyki i technologii informacyjnej na studiach podyplomowych. Omówionoprogram i organizację Studium Podyplomowego ''Zintegrowana Edukacja Informa-tyczna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum'' powołanego w ramach III edycjigrantów MEN. Przeprowadzono klasyfikację prac dyplomowych słuchaczy Studiumze względu na cel oraz metody i środki informatyki...

 • Internetowy system dydaktyczny typu online judge

  Omówiony w pracy system typu Online Judge został wykorzystany na przedmiotach związanych z algorytmiką i optymalizacją dyskretną na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Najważniejsze funkcje systemu, z punktu widzenia dydaktyki, pozwalają na wykorzystanie go do automatycznej oceny rozwiązań problemów algorytmicznych, jako repozytorium dokumentów (sprawozdań) oraz jako platformę do zarządzania przedmiotem z możliwością kontroli...

 • Zintegrowany system do automatycznej oceny rozwiązań oraz prowadzenia zajęć laboratoryjno-projektowych : Sphere Online Judge

  W pracy zaprezentowano system Sphere Online Judge (SPOJ), z powodzeniem wdrożony na przedmiotach związanych z algorytmiką i optymalizacją dyskretną na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Podstawowe funkcje systemu, z punktu widzenia dydaktyki, pozwalają na wykorzystanie go do automatycznej oceny rozwiązań problemów algorytmicznych, jako repozytorium dokumentów (sprawozdań) oraz platformę...