Adam Nadolski - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

 • Chromatic scheduling in a cyclic open shop

  - Year 2005

  Praca jest poświęcona złożoności obliczeniowej problemu cyklicznego szeregowania w systemie otwartym. Autorzy analizując wykazują, że problem jest NP-trudny dla 3 procesorów i konstruują algorytm dokładny dla przypadku dwóch procesorów.Ponadto analizowany jest zwarty wariant cyklicznego systemu otwartego. W tym przypadku autorzy pokazują, że już szeregowanie na dwóch procesorach prowadzi do problemu NP-trudnego.

 • Compact cyclic edge-colorings of graphs

  Artykuł jest poświęcony modelowi zwartego cyklicznego kolorowania krawędzi grafów. Ten wariant kolorowania jest stosowany w modelowaniu uszeregowań w systemach produkcyjnych, w których proces produkcyjny ma charakter cykliczny. W pracy podano konstrukcje grafów, które nie zezwalają na istnienie pokolorowania w rozważanym modelu. Wykazano także kilka własności teoretycznych, takich jak ograniczenia górne na liczbę kolorów w optymalnym...

  Full text to download in external service

 • A note on compact and compact circular edge-colorings of graphs

  W pracy rozważamy dwa warianty kolorowania krawędzi grafów prostych i ważonych, mianowicie kolorowania zwarte oraz zwarte cyrkularne. Rozważamy relacje pomiędzy nimi. Dowodzimy, że każdy zewnętrznie planarny graf dwudzielny posiada zwarte pokolorowanie krawędziowe oraz, że problem ten dla grafów ogólnych jest NP-zupełny. Podajemy również wielomianowy 1.5-przybliżony algorytm oraz pseudowielomianowy dokładny algorytm zwartego cyrkularnego...

  Full text to download in external service

seen 535 times