(S)-N-Nitrosoazetidine-2-carboxylic acid. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

(S)-N-Nitrosoazetidine-2-carboxylic acid.

Abstract

Analiza rentgenograficzna monokryształów kwasu (S)-N-nitozoazetydyno-2-karboksylowego wykazała, że reszta N-nitrozoaminowa przyjmuje konfigurację E. Azetydynowy atom azotu jest nieznacznie piramidalny. Cząsteczki w sieci krystalicznej oddziałują ze sobą poprzez wiązania wodorowe pomiędzy atomem tlenu grupy nitrozowej i atomem wodoru grupy karboksylowej, tworząc polimeryczny łańcuch.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Gdaniec M., Milewska M., Połoński T.: (S)-N-Nitrosoazetidine-2-carboxylic acid.// . -., (2004),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 84 times

Recommended for you

Meta Tags