(S)-N-Nitrosoazetidine-2-carboxylic acid. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

(S)-N-Nitrosoazetidine-2-carboxylic acid.

Abstrakt

Analiza rentgenograficzna monokryształów kwasu (S)-N-nitozoazetydyno-2-karboksylowego wykazała, że reszta N-nitrozoaminowa przyjmuje konfigurację E. Azetydynowy atom azotu jest nieznacznie piramidalny. Cząsteczki w sieci krystalicznej oddziałują ze sobą poprzez wiązania wodorowe pomiędzy atomem tlenu grupy nitrozowej i atomem wodoru grupy karboksylowej, tworząc polimeryczny łańcuch.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Gdaniec M., Milewska M., Połoński T.: (S)-N-Nitrosoazetidine-2-carboxylic acid.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi