Spatiotemporal random field models in vibration-based diagnosis of structures. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Spatiotemporal random field models in vibration-based diagnosis of structures.

Abstract

W pracy przedstawiono nowe podejscie do diagnostyki dynamicznejkonstrukcji w zakresie modelowania stochastycznego.Glownymzalozeniem jest losowosc parametrow konstrukcji(wlasnoscimaterialowe,geometryczne i warunki brzegowe}.Wlasnosci te samodelowane jako czasoprzestrzenne pola losowe drugiego rzedu.Zdefiniowano stochastyczne indeksy uszkodzenia konstrukcji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Walukiewicz H.: Spatiotemporal random field models in vibration-based diagnosis of structures.// / : , 2004,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 61 times

Recommended for you

Meta Tags