Stabilizatory napięcia w sieciach dystrybucyjnych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Stabilizatory napięcia w sieciach dystrybucyjnych

Abstract

Zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i poprawienie jakości energii, zwłaszcza w sieciach wiejskich, wymaga kosztownych inwestycji związanych ze zwiększeniem przekrojów przewodów linii czy budową nowych stacji transformatorowych w pobliżu odbiorców. Zastosowanie zaawansowanych urządzeń regulacji napięcia w istniejących sieciach dystrybucyjnych pozwala na zachowanie dopuszczalnych zmian napięcia linii nN i SN przy istotnym zmniejszeniu nakładów na modernizację. Artykuł prezentuje rozwiązanie urządzenia energoelektronicznego regulatora napięcia, instalowanego w stacji bądź w linii, posiadającego zdolność regulacji napięcia linii z wysoką rozdzielczością oraz kompensacji mocy biernej w punkcie przyłączenia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W :Innowacje, pomiary i bezpieczeństwo w elektroenergetyce strony 7 - 13
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Krzemiński Z., Adamowicz M.: Stabilizatory napięcia w sieciach dystrybucyjnych// Innowacje, pomiary i bezpieczeństwo w elektroenergetyce/ ed. Stanisław Czapp Gdańsk: INFOTECH, 2017, s.7-13
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 92 times

Recommended for you

Meta Tags