Synthesis and ionophoric properties of functionalized p-tert-butyl-calix[4]arenes - Publication - MOST Wiedzy

Search

Synthesis and ionophoric properties of functionalized p-tert-butyl-calix[4]arenes

Abstract

Projektowanie struktury związków o właściwościach jonoforowych stanowi ważny element chemii supramolekularnej. W pracy przedstawiono wyniki badań nad funkcjonalizacją makrocyklicznych kaliks[4]arenów prowadzacą do nowych związków o zróżnicowanych właściwościach kompleksujących. Syntezowane przez nas jonofory badane były w membranowych elektrodach jonoselektywnych. Wyznaczono potencjometryczne współczynniki selektywności oraz stałe trwałości kompleksów, co pozwoliło na korelację pomiędzy budową związków a ich właściwościami kompleksującymi.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Published in:
ACS Applied Materials & Interfaces no. 2, pages 613 - 615,
ISSN: 1944-8244
Title of issue:
ANNALS. of the Polish Chemical Society. Vol. 2, part 2 strony 613 - 615
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Bocheńska M.: Synthesis and ionophoric properties of functionalized p-tert-butyl-calix[4]arenes// ANNALS. of the Polish Chemical Society. Vol. 2, part 2/ : , 2003, s.613-615
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags