Synthesis, spectroscopy and computational studies of some novelphosphorylated derivatives of quinoline-5,8-diones - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Synthesis, spectroscopy and computational studies of some novelphosphorylated derivatives of quinoline-5,8-diones

Abstract

The neutral phosphorus nucleophiles such as R2P(=Y)M allowed the radical addition to 2-methyl-5,8-dioxo-5,8-dihydroquinoline-7-amine and N-(2-methyl-5,8-dioxo-5,8-dihydroquinolin-7-yl)acetamide giving exclusively O-phosphorylated products. All products were quantitatively prepared and characterized by microanalysis, and multinuclear NMR spectroscopy. Seven of them, have been characterized by single crystal X-ray diffraction method. The geometries of the studied compounds were optimized in singlet states using the density functional theory (DFT) method with B3LYP functional.Neutralne fosforowe nukleofile takie jak: R2P(=Y)M pozwalają na rodnikową addycję do 2-metylo-5,8-dioxo-5,8-dihydrochinoliny-7-aminy i N-(2-metylo-5,8-dioxo-5,8-dihydrochinoliny-7-yl)acetamidu dając wyłącznie O-fosforylowane produkty. Wszystkie otrzymane związki były poddane badaniu poprzez mikroanalizę, NMR. Część z nich uzyskano w postaci monokryształów i zmierzono przy pomocy rentgenowskiej analizy strukturalnej. Dodatkowo geometria uzyskanych związków była optymalizowana przy pomocy metod obliczeniowych DFT.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE no. 986, pages 39 - 48,
ISSN: 0022-2860
Language:
English
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Nycz J., Malecki G., Ponikiewski Ł., Leboschka M., Nowak M., Kusz J.: Synthesis, spectroscopy and computational studies of some novelphosphorylated derivatives of quinoline-5,8-diones// JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. -Vol. 986, nr. iss. 1-3 (2011), s.39-48
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 101 times

Recommended for you

Meta Tags