Synthesis, spectroscopy and computational studies of some novelphosphorylated derivatives of quinoline-5,8-diones - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesis, spectroscopy and computational studies of some novelphosphorylated derivatives of quinoline-5,8-diones

Abstrakt

The neutral phosphorus nucleophiles such as R2P(=Y)M allowed the radical addition to 2-methyl-5,8-dioxo-5,8-dihydroquinoline-7-amine and N-(2-methyl-5,8-dioxo-5,8-dihydroquinolin-7-yl)acetamide giving exclusively O-phosphorylated products. All products were quantitatively prepared and characterized by microanalysis, and multinuclear NMR spectroscopy. Seven of them, have been characterized by single crystal X-ray diffraction method. The geometries of the studied compounds were optimized in singlet states using the density functional theory (DFT) method with B3LYP functional.Neutralne fosforowe nukleofile takie jak: R2P(=Y)M pozwalają na rodnikową addycję do 2-metylo-5,8-dioxo-5,8-dihydrochinoliny-7-aminy i N-(2-metylo-5,8-dioxo-5,8-dihydrochinoliny-7-yl)acetamidu dając wyłącznie O-fosforylowane produkty. Wszystkie otrzymane związki były poddane badaniu poprzez mikroanalizę, NMR. Część z nich uzyskano w postaci monokryształów i zmierzono przy pomocy rentgenowskiej analizy strukturalnej. Dodatkowo geometria uzyskanych związków była optymalizowana przy pomocy metod obliczeniowych DFT.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE nr 986, strony 39 - 48,
ISSN: 0022-2860
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Nycz J., Malecki G., Ponikiewski Ł., Leboschka M., Nowak M., Kusz J.: Synthesis, spectroscopy and computational studies of some novelphosphorylated derivatives of quinoline-5,8-diones// JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. -Vol. 986, nr. iss. 1-3 (2011), s.39-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi