JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

ISSN:

0022-2860

eISSN:

1872-8014

Dyscypliny:

 • inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • inżynieria chemiczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • inżynieria materiałowa (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • biologia medyczna (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
 • nauki leśne (Dziedzina nauk rolniczych)
 • rolnictwo i ogrodnictwo (Dziedzina nauk rolniczych)
 • technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
 • biotechnologia (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)
 • nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 20 A
2017 20 A
2016 20 A
2015 20 A
2014 20 A
2013 20 A
2012 20 A
2011 20 A
2010 20 A

Model czasopisma:

Hybrydowe

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 6
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 6
2021 5.1
2020 4.6
2019 4
2018 3.4
2017 3
2016 3
2015 2.8
2014 2.6
2013 2.6
2012 2.7
2011 2.7

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Filtry

wszystkich: 26

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2023
Rok 2021
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
 • Comparative molecular modelling of biologically active sterols
  Publikacja

  Membrane sterols are targets for a clinically important antifungal agent – amphotericin B. The relatively specific antifungal action of the drug is based on a stronger interaction of amphotericin B with fungal ergosterol than with mammalian cholesterol. Conformational space occupied by six sterols has been defined using the molecular dynamics method to establish if the conformational features correspond to the preferential interaction...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • ATR FT-IR H2O spectra of acidic aqueous solutions. Insights about proton hydration

  W artykule podjęto próbę ilościowej analizy widm oscylacyjnych H2O w wodnych roztworach kwasów. Widma H2O dostarczają głównie informacji o stanie strukturalnym cząsteczek wody, wynikającym ze sprzężeń oscylatorów w układzie. Są jednak znacznie trudniejsze w interpretacji niż widma HDO. Widma wodnych roztworów kwasów jednoprotonowych (HCl, HClO4, HPF6) zmierzono posługując się spektroskopią FT-IR w technice osłabionego wewnętrznego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Molecular structures of two E-azobenzocrown ethers
  Publikacja

  - JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - Rok 2008

  Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów posłużyła do scharakteryzowania struktury izomerów E dwóch azobenzokoron: 13- i 16-członowej. Oba związki krystalizują w układzie jednoskośnym. W komórce elementarnej, w każdym przypadku znajdują się dwie niezależne cząsteczki, różniące się konformacją, szczególnie łańcucha eterowego. Porównując konformacje ''wolnych'' makrocykli z konformacjami ich kompleksów z jonami metali wskazano,...

Rok 2007
Rok 2002

wyświetlono 1685 razy