System Zarządzania Energią w zakładzie przemysłowym - Publication - MOST Wiedzy

Search

System Zarządzania Energią w zakładzie przemysłowym

Abstract

W ramach prac badawczo-rozwojowych z firmą Nowa Energia Sp. z o.o. powstał System Zarządzania Energią, w postaci systemu informatycznego i sprzętowego koncentratora danych tzw. IED (ang. Inteligent Electronics Devices). Produkt ten został wdrożony w przemyśle do Zarządzania Energią w zakładach przemysłowych. System jest zainstalowany w stacji energetycznej 15kV/0,4kV, zaś główny serwer z oprogramowaniem znajduje się na Politechnice Gdańskiej. W artykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności systemu. Szczegółowo opisano parametry koncentratora oraz zasady bezpiecznej agregacji danych. Artykuł zawiera opis protokołu OpenADR – Automatic Demand Response, który służy do komunikacji między koncentratorem danych przyłączonym do liczników i analizatorów jakości energii, a systemem IT zainstalowanym na serwerach Politechniki Gdańskiej. Opisano system bazodanowy oraz przedstawiono metody przetwarzania i wizualizacji danych w postaci raportów, alarmów i obsługi zdarzeń.

Details

Category:
Magazine publication
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pages 151 - 154,
ISSN: 2353-1290
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Włas M.: System Zarządzania Energią w zakładzie przemysłowym// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 57 (2017), s.151-154
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags