System Zarządzania Energią w zakładzie przemysłowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System Zarządzania Energią w zakładzie przemysłowym

Abstrakt

W ramach prac badawczo-rozwojowych z firmą Nowa Energia Sp. z o.o. powstał System Zarządzania Energią, w postaci systemu informatycznego i sprzętowego koncentratora danych tzw. IED (ang. Inteligent Electronics Devices). Produkt ten został wdrożony w przemyśle do Zarządzania Energią w zakładach przemysłowych. System jest zainstalowany w stacji energetycznej 15kV/0,4kV, zaś główny serwer z oprogramowaniem znajduje się na Politechnice Gdańskiej. W artykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności systemu. Szczegółowo opisano parametry koncentratora oraz zasady bezpiecznej agregacji danych. Artykuł zawiera opis protokołu OpenADR – Automatic Demand Response, który służy do komunikacji między koncentratorem danych przyłączonym do liczników i analizatorów jakości energii, a systemem IT zainstalowanym na serwerach Politechniki Gdańskiej. Opisano system bazodanowy oraz przedstawiono metody przetwarzania i wizualizacji danych w postaci raportów, alarmów i obsługi zdarzeń.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 151 - 154,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Włas M.: System Zarządzania Energią w zakładzie przemysłowym// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 57 (2017), s.151-154
Bibliografia: test
  1. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r -o efektywności energe- tycznej, Dziennik Ustaw 2016 poz. 831. [Online Dostępne na: 25.09.2017] otwiera się w nowej karcie
  2. Swiatek M., Imbault F.: Better energy management by implementing an energy measurement and monitoring plan, 2017 IEEE International Conference on Environ- ment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industri- al and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I CPS Europe), 2017, s. 1-4. otwiera się w nowej karcie
  3. Bhase P. S., Kolmare G. M., Deshpande A. S.: Design development of energy monitoring solution, 2016 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA), 2016, s. 1222-1227. otwiera się w nowej karcie
  4. Wajer B. H.: Benchmarking and Energy management Schemes in SMEs (BESS) -Public Final Report, Intelligent Energy -Europe, EIE/04/246/S07.38678, 2007.
  5. Wessels A.: Energy management system implementation at Toyota SA, 2011 Proceedings of the 8th Conference on the Industrial and Commercial Use of Energy, 2011, s. 40-45.
  6. Fiedler T., Mircea P. M.: Energy management systems according to the ISO 50001 standard; Challenges and benefits, 2012 International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE), 2012, s. 1-4. otwiera się w nowej karcie
  7. Wlas M., Gackowski M., Kolbusz W.: The Ethernet POWERLINK Protocol for smart grids elements integra- tion, 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2011, s. 2070-2075. otwiera się w nowej karcie
  8. Strona internetowa OpenADR Alliance: openadr.memberclicks.net stan na dzień 25.09.17 otwiera się w nowej karcie
  9. Noga M., Ożadowicz A., Grela J., Hayduk G.: Active Consumers in Smart Grid Systems -Applications of the Building Automation Technologies, Przegląd Elektrotechniczny 2013, nr 6.
  10. Babś A., Madajewski K., Ogryczak T, Noske S., Widel- ski G.: The Smart Peninsula pilot project of Smart Grid deployment at ENERGA-OPERATOR SA, Acta Ener- getica 2012/08 s. 37-44.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi