Techniki analityczne wykorzystywane w badaniach powietrza atmosferycznego i gazów odlotowych. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Techniki analityczne wykorzystywane w badaniach powietrza atmosferycznego i gazów odlotowych.

Abstract

W pracy w oparciu o dane literaturowe jak i własne doświadczenia przedstawiono klasyfikację metod i technik analitycznych wykorzystanych w badaniach powietrza atmosferycznego, przykłady oznaczanych substancji oraz rodzaje informacji analitycznych uzyskiwanych w wyniku przeprowadzonych badań. Ponadto przedstawiono schematy ideowe typowych rozwiązań konstrukcyjnych systemów kontrolno-pomiarowych stosowanych w tego typu badaniach.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. strony 183 - 195
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Namieśnik J., Wardencki W.: Techniki analityczne wykorzystywane w badaniach powietrza atmosferycznego i gazów odlotowych. // Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych./ ed. J. Konieczyński, R. Zarzycki. Łódź: PAN, 2003, s.183-195
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags