Testy toksyczności jako narzędzie do oceny nowoczesnych metod zagospodarowania pozostałości po termicznej utylizacji osadów ściekowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Testy toksyczności jako narzędzie do oceny nowoczesnych metod zagospodarowania pozostałości po termicznej utylizacji osadów ściekowych

Abstract

Podjęto próbę oszacowania wpływu materiałów budowlanych otrzymanych z surowców odpadowych na środowisko przy wykorzystaniu tekstów toksyczności. Jako materiał wyjściowy użyto lotne popioły oraz pyły (SSA) będące pozostałością po procesie spalania komunalnych osadów ściekowych (KOŚ) pochodzących z Oczyszczalni „Wschód” w Gdańsku. Do określenia toksyczności materiałów budowlanych wytworzonych z odpadowych surowców oraz porównania tego parametru z materiałami komercyjnymi posłużono się testami biologicznymi, w których jako wskaźnik zanieczyszczenia stosuje się rośliny wrażliwe na określone toksyny. Celem przeprowadzonych badań było potwierdzenie zasadności zagospodarowania SSA w postaci alternatywnego bądź dodatkowego surowca przeznaczonego do wytwarzania materiałów budowanych. Podkreślono również wagę użytych testów toksyczności w rozwoju sposobów utylizacji stałych pozostałości otrzymywanych podczas termicznej utylizacji nadmiarowych osadów ściekowych.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 32 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (Wydawnictwo MALAMUT 2017)

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Analityka: Nauka i Praktyka pages 32 - 39,
ISSN: 1509-4650
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Kęprowski B., Kamińska A., Cieślik B., Konieczka P.: Testy toksyczności jako narzędzie do oceny nowoczesnych metod zagospodarowania pozostałości po termicznej utylizacji osadów ściekowych// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 4 (2017), s.32-39
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 54 times

Recommended for you

Meta Tags