THE USE OF ULTRAFAST GAS CHROMATOGRAPHY FOR CLASSIFICATION OF PLUM SPIRITS = SPOSÓB WYKORZYSTANIA ULTRASZYBKIEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO KLASYFIKACJI OKOWIT ŚLIWKOWYCH - Publication - Bridge of Knowledge

Search

THE USE OF ULTRAFAST GAS CHROMATOGRAPHY FOR CLASSIFICATION OF PLUM SPIRITS = SPOSÓB WYKORZYSTANIA ULTRASZYBKIEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO KLASYFIKACJI OKOWIT ŚLIWKOWYCH

Abstract

Stan środowiska ma znaczny wpływ na jakość upraw. W konsekwencji występowanie zanieczyszczeń w powietrzu ma istotny wpływ na jakość żywności. W skutek złego stanu powietrza zewnętrznego i wewnętrznego zmieniają się m.in. walory sensoryczne i zdrowotne niektórych produktów spożywczych. Z tego powodu należy nieustannie monitorować stan środowiska za pomocą m.in. nowoczesnej aparatury analitycznej jakim jest elektroniczny nos. W pracy przedstawione zostały wyniki badań dotyczące profili zapachowych okowit ze śliwek pochodzących z różnych krajów, za pomocą elektronicznego nosa wykorzystującego technologię ultraszybkiej chromatografii gazowej. Urządzenie to umożliwia porównywanie profilu frakcji lotnej, a także identyfikację jej składu. Do analizy danych wykorzystano następujące metody statystyczne: PCA, DFA oraz SIMCA. Dodatkowo w pracy zawarto zarys historyczny dotyczący powstania elektronicznego nosa, porównanie pracy elektronicznego nosa do zmysłu węchu oraz informacje na temat napoju spirytusowego nazywanego „okowitą”.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Ochrona powietrza w teorii i praktyce strony 215 - 225
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Śliwińska M., Wiśniewska P., Dymerski T., Gębicki J., Namieśnik J.: THE USE OF ULTRAFAST GAS CHROMATOGRAPHY FOR CLASSIFICATION OF PLUM SPIRITS = SPOSÓB WYKORZYSTANIA ULTRASZYBKIEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO KLASYFIKACJI OKOWIT ŚLIWKOWYCH// W : Ochrona powietrza w teorii i praktyce/ ed. Jan Konieczyński Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, 2014, s.215-225
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 95 times

Recommended for you

Meta Tags