Tor kolejowy w procesie regulacji geometrycznej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Tor kolejowy w procesie regulacji geometrycznej

Abstract

Koncepcja badań nad stanem naprężeń w szynach toru kolejowego, przeprowadzonych dotychczas w Politechnice Gdańskiej, polega na wymuszaniu przemieszczeń poziomych całego rusztu torowego za pomocą podbijarki. Podjęto próbę weryfikacji wcześniejszych ustaleń na drodze eksperymentów o bardziej szczegółowym charakterze. Stworzono odpowiednie stanowisko badawcze, usytuowane w eksploatowanym torze. Przyjęto sposób szacowania wielkości krzywizny za pośrednictwem odpowiedniego wskaźnika. Przeprowadzona analiza zależności pomiędzy wielkością sił osiowych w torze a krzywizną pokazuje, że im mniejsza krzywizna przy danym przemieszczeniu, tym siła osiowa jest większa. Ma to istotne znaczenie dla oceny skuteczności procesu regulacji geometrycznej toru, gdyż siły podłużne występujące w szynach wpływają na efekty procesu nasuwania. Operatorzy maszyn torowych mogą dostosowywać sposób sterowania układem podnosząco-nasuwającym podbijarki do aktualnych warunków.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej pages 79 - 92,
ISSN: 1897-4007
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Grulkowski S., Koc W., Wilk A.: Tor kolejowy w procesie regulacji geometrycznej// Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej. -., nr. [nr] 3 (2007), s.79-92
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 104 times

Recommended for you

Meta Tags