Tor kolejowy w procesie regulacji geometrycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tor kolejowy w procesie regulacji geometrycznej

Abstrakt

Koncepcja badań nad stanem naprężeń w szynach toru kolejowego, przeprowadzonych dotychczas w Politechnice Gdańskiej, polega na wymuszaniu przemieszczeń poziomych całego rusztu torowego za pomocą podbijarki. Podjęto próbę weryfikacji wcześniejszych ustaleń na drodze eksperymentów o bardziej szczegółowym charakterze. Stworzono odpowiednie stanowisko badawcze, usytuowane w eksploatowanym torze. Przyjęto sposób szacowania wielkości krzywizny za pośrednictwem odpowiedniego wskaźnika. Przeprowadzona analiza zależności pomiędzy wielkością sił osiowych w torze a krzywizną pokazuje, że im mniejsza krzywizna przy danym przemieszczeniu, tym siła osiowa jest większa. Ma to istotne znaczenie dla oceny skuteczności procesu regulacji geometrycznej toru, gdyż siły podłużne występujące w szynach wpływają na efekty procesu nasuwania. Operatorzy maszyn torowych mogą dostosowywać sposób sterowania układem podnosząco-nasuwającym podbijarki do aktualnych warunków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej strony 79 - 92,
ISSN: 1897-4007
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Grulkowski S., Koc W., Wilk A.: Tor kolejowy w procesie regulacji geometrycznej// Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej. -., nr. [nr] 3 (2007), s.79-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi