Determination of CWR track's durability characteristics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of CWR track's durability characteristics

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wyznaczaniem sił osiowych w szynie kolejowej z zastosowaniem metody wymuszonych przemieszczeń poprzecznych. Badania przeprowadzone na stacjonarnym stanowisku badawczym wykazały, że siłę podłużną w szynie można znacznie dokładniej określić na podstawie zmiany nie pionowej, lecz poziomej siły poprzecznej. Pozwoliło to właściwie ukierunkować prace nad określaniem sił osiowych w szynach toru bezstykowego: koncepcja dalszych badań polegała na poziomym przemieszczeniu całego rusztu torowego za pomocą podbijarki. Stwierdzono, że jest możliwe wnioskowanie na temat siły podłużnej w szynach na podstawie pomiaru krzywizny, przy różnych wartościach przemieszczenia poprzecznego. W celu ustalenia położenia punktów mocowania czujników pomiarowych na ramie podbijarki przeprowadzono badania sztywności rusztu torowego w płaszczyźnie poziomej. Określenie jego sztywności pionowej pozwoli na opracowanie nowej metody regulacji osi toru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kędra Z., Koc W., Wilk A.: Determination of CWR track's durability characteristics // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi