Badanie i analiza procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie i analiza procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego

Abstrakt

Szyny toru kolejowego, a szczególnie toru bezstykowego, są poddane działaniu sił osiowych. Powstają one głównie wskutek oddziaływań termicznych (różnice temperatur), fizycznych (niejednorodność materiałowa) i mechanicznych (uderzenia od płaskich miejsc na kołach). Naprężenia od zmian temperatury otoczenia, naprężenia powstające wskutek pełzania toków szynowych (podłużnych przemieszczeń szyn wraz z podkładami lub samych szyn), naprężenia od zginania (pod wpływem obciążenia), naprężenia własne (resztkowe) są głównymi czynnikami, które powodują deformacje toru kolejowego. Wielkość sił wiąże się bezpośrednio z problemem stateczności toru, a ich znajomość jest bardzo istotna z eksploatacyjnego punktu widzenia, szczególnie w bieżącej praktyce utrzymaniowej. Mimo takiej potrzeby, do tej pory nie udało się opracować metody umożliwiającej monitorowanie stanu sił osiowych w szynach w czasie normalnych, bieżących czynności utrzymaniowych. Zaprezentowana koncepcja polega na wymuszaniu przemieszczeń poziomych całego rusztu torowego za pomocą podbijarki i rejestracji określonego wskaźnika krzywizny. Przeprowadzona analiza zależności pomiędzy wielkością sił osiowych w torze a krzywizną pokazuje, że istnieje możliwość szacowania wielkości sił w szynach dzięki znajomości przemieszczenia toru oraz wskaźnika krzywizny.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi