Toward a universal Embedded-Atom Method: II. A set of transferable denisty and dimmer referenced embedding energy functions for all elements of the periodic table as tool for removing two gauge degrees of freedom in EAM potentials - Publication - MOST Wiedzy

Search

Toward a universal Embedded-Atom Method: II. A set of transferable denisty and dimmer referenced embedding energy functions for all elements of the periodic table as tool for removing two gauge degrees of freedom in EAM potentials

Abstract

Zestaw kluczowych właściwości homodwuatomowych cząsteczek o Z ≤ 103 (równowagowa odległość między atomami re, energia dysocjacji DO, Liczba falowa drgań ωe) zostały zestawione na bazie dostępnych danych eksperymantalnych oraz obliczeń za pomocą teorii funkcjonałów gęstości elektronowej B3LYP/SBKJC.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience no. 5, pages 666 - 670,
ISSN: 1546-1955
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Herman A.: Toward a universal Embedded-Atom Method: II. A set of transferable denisty and dimmer referenced embedding energy functions for all elements of the periodic table as tool for removing two gauge degrees of freedom in EAM potentials // Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. -Vol. 5., nr. no. 4 (2008), s.666-670
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags