Ulepszanie podłoża gruntowego i podtorza z użyciem środków strzałowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ulepszanie podłoża gruntowego i podtorza z użyciem środków strzałowych

Abstract

Szybka i skuteczna metoda wzmacniania podłoża gruntowego i podtorza z wykorzystaniem środków strzałowych (zastrzeżona nazwa handlowa: metoda mikrowybuchów) pozwala projektować i budować drogi kolejowe na gruntach o obniżonej nośności (np. tereny podmokłe, bagna, odpady przemysłowe, komunalne, zdegradowane nasypy antropogeniczne). Jest przydatna i godna polecenia przy budowie nowych linii kolejowych, modernizacji istniejących oraz naprawach bieżących i głównych (często powiązanych z modernizacją). Prawidłowo wzmocnione podłoże gruntowe i podtorze jest gwarantem niezawodności danej linii kolejowej. Zwiększa żywotność trasy i bezpieczeństwo prowadzonego ruchu kolejowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2021
Bibliographic description:
Mieloszyk E., Milewska A., Wyroślak M.: Ulepszanie podłoża gruntowego i podtorza z użyciem środków strzałowych// / : , 2020,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags