Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą dynamicznej wymiany (DR) dla posadowienia obiektów terminalu kontenerowego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą dynamicznej wymiany (DR) dla posadowienia obiektów terminalu kontenerowego

Abstract

Przekazywanie odciążeń na bardzo rozległych powierzchniach w przypadku zalegania gruntów słabych o znacznych odkształceniach wymaga ich ulepszenia i poprawy ich cech mechanicznych. Jedną z metod, która spełnia powyższe warunki jest metoda dynamicznej wymiany oraz wzmacnianie podłoża gruntowego za pomocą kolumn o dużej średnicy. W referacie przedstawiono wyniki badań terenowych oraz podano wartości modułów odkształcenia dla kolumn oraz wzmocnionego podłoża.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Gwizdała K., Blockus M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą dynamicznej wymiany (DR) dla posadowienia obiektów terminalu kontenerowego// Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo.. -., nr. z. 111 (2007), s.167-176
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 38 times

Recommended for you

Meta Tags